Hvordan maksimere resultater på Google Shopping?


Har du noen gang lurt på hvordan du skal maksimere resultatene av dine Google Shoppingkampanjer?

Google har nylig tilgjengeliggjort den automatiserte budstrategien “Target ROAS” for Shopping. Vi har nå testet denne funksjonen i over to uker, og her er vår foreløpige resultater og tips til dere som ønsker å teste den selv.

Blog Images (64)

Da vi begynte testen måtte hver Google Adwords-konto whitelistes av Google, men funksjonen har nå blitt tilgjengelig for alle.

Hva er ROAS for Shopping?

ROAS for Shopping er en ny budstrategi som gjør det mulig å automatisk justere bud på Shoppingkampanjer for å oppnå ønsket Return On Ad Spend. Systemet styrer budene selv, slik at de mest lønnsomme produktene fremmes og de med dårlige resultater får reduserte bud.

Men, hvordan bruker man dette, og fungerer det?

Testen

Vi har nå testet Target ROAS-funksjonen siden 2. September, på to ulike Adwordskontoer. Google anbefaler å teste i minst 15 dager før man analyserer resultatene, derav første uke blir systemets “læringsperiode” og neste skal vise at systemet klarer å levere resultater.

Testen er gjort på to kunder for å unngå at tilfeldigheter spiller for mye inn.

Resultatet på begge kontoene etter den første uken var utrolig bra. ROAS gikk opp langt over våre valgte mål i løpet av systemets “læringsperiode”, mens den etterhvert begynte å avta og ga litt ulike resultater til slutt.

Kunde #1

Utgangspunkt ROAS:        162%

Target ROAS:                     300%

Denne kunden hadde lite lønnsomme Shoppingkampanjer og her ønsket vi først og fremst å forbedre avkastningen.

ROAS for Shopping Kune 1

Etter endt testperiode kan vi bekrefte at målet er nådd! Totalen etter litt over to uker ligger på 361,65%, som er bedre enn forventet.

Selv om det totale resultatet er over 300% ser vi en negtiv utvikling, der return on ad spend synker med tiden. Systemet øker stadig konverteringsverdien, som er ønskelig, men dermed minsker ROAS. Vi håper at denne negative utviklingen i ROAS ikke fortsetter og at systemet vil få den til å stige igjen snart, slik at vi ikke havner under vårt mål på lengre sikt.

Alt i alt er dette en forbedring av ROAS på 92% og konverteringsverdi på hele 157% i forhold til resultatene før implementeringen av denne budstrategien.

Kunde #2

Utgangspunkt ROAS:        399%

Target ROAS:                     400%

Denne kunden har over lengre tid hatt gode resultater på sine Shoppingkampanjer. Det vi ønsket å se på i dette tilfellet, var om Google-systemet klarte å få inn høyere inntekter og holde like høy ROAS.

Kunde 2 ROAS for Shopping

Budstrategien klarte å levere også i dette tilfellet. Det totale ROAS-resultatet kom på 547%, samtidig som konverteringsverdien steg med over 220%!

På samme måte som hos kunde #1 steg ROAS betraktelig i begynnelsen av “læringsperioden”, helt opp til 825% for å så avta uken etter. Men, det som skjedde etterpå, var at ROAS begynte å stige opp igjen og leverte langt over målet i siste periode.

Siden ROAS-målet ikke var veldig mye høyere enn utgangspunktet, kunne systemet fokusere på å øke antall konverteringer og deres verdi.

Konklusjon

ROAS for Shopping fungerer! Vi har nå sett at ROAS stiger når vi lar systemet by på produktene selv, samtidig som det også øker inntektene til de to kundene vi har testet dette på.

Spørsmålet nå er hvor gode resultater vi klarer å få til, så her må vi fortsette å teste funksjonen for å teste grensene for både ROAS og konverteringsverdi.

Skal du teste ROAS for Shopping? Her er noen råd:

– Sett deg et realistisk mål for ROAS

– La Google få nok tid til å samle inn data for å kunne ta gode valg, minst 15 dager

– Følg med på både ROAS og konverteringsverdi

– Test systemets grenser, og finn ut hvor grensen for dine kampanjer går!


+ There are no comments

Add yours