Marketing Playbook

I mange år har jeg jobbet med et kunnskapsprosjekt jeg kaller "The Marketing Playbook".

Her kommer jeg til å røpe mer over tid.