Suksess: du kan bygge et korthus eller en pyramide

Suksess: du kan bygge et korthus eller en pyramide

Dersom du er over gjennomsnittet opptatt av egen karriere, har du kanskje grublet over hva suksess egentlig er. Du har kanskje også konkludert med at hva nå enn suksess er, skal det ikke måles i penger.

Til tross for konklusjonen, fortsetter du likevel å bytte dager, øyeblikk og vennskap i retur for penger. Ikke alltid penger i banken, men penger gjennom at selskapet ditt øker i verdi, eller at du kommer et hakk nærmere en bedre stilling (som gir høyere lønn og mer status).

Status er det andre konvensjonelle måleparameteret av suksess. Dette tør vi ikke å snakke så mye om. Muligens fordi det er lettere å måle penger.

Jeg er ikke så mye bedre på dette selv. Lenge har jeg målt suksess etter “alt annet enn penger og status”, samtidig som nettopp disse to har foret egoet mitt mest på veien opp karrierestigen.

Hva skjer så den dagen du når pengemålet du satte deg selv som ung? Jeg har vært heldig og har klart dette, og aldri før har jeg følt meg mer tom. Var det dette jeg jaget hele livet?

Jeg har tatt mange steg tilbake, og reflektert over hva den nye definisjonen av suksess er. Resultatet ble fire nivåer: Helse, tid, relasjoner, og penger.

Alle har vi disse fire, uansett hvor rik eller fattig vi er. Hvordan du balanserer nivåene, er det som avgjør om du bygger et korthus eller en pyramide.

Dersom du bare fokuserer på penger, og ikke gir nok oppmerksomhet til de tre nederste nivåene, bygger du på et ustabilt fundament (et korthus).

Bygger du alle nivåene fra bunnen og opp, på et solid fundament, bygger du en pyramide. Rikdom er ikke bare penger. Om du har den oppfatningen har du et fattig tankesett.

Jeg har møtt både bemidlede personer, og de som befinner seg på andre enden av skalaen. Jeg har selv klatret flere nivåer på denne stigen, og erfaringene stemmer overens med undersøkelser som er gjort på området.

Det er lite korrelasjon mellom penger og lykke.

Til sammenligning er det høy korrelasjon mellom helse og lykke.

Kilde: World Happiness Report 2020.

Dersom du vil vite hvilke faktorer som påvirker lykke mest, anbefaler jeg denne studien som har gått over 75-år på Harvard. Konklusjonen er at gode forhold er den sterkeste faktoren for lykke, tett etterfulgt av god helse. Penger nådde ikke opp.

Alt handler om energi

God helse gir deg energi og overskudd.

God bruk av tid - et forhold hvor du har et overskudd av tid (aboundance) - vil gi deg energi.

Gode forhold vil gi deg glede og energi.

Penger, forvaltet riktig, gir deg frihet, trygghet og mulighet til å investere i det som gir deg mer energi.

Ergo må helse komme først. Deretter må du frigjøre tid slik at du kan bruke den på gode relasjoner, venner og interesser. Helt til slutt kommer penger.

Bygg en pyramide, ikke et korthus.