4 prinsipper for å velge din neste storsatsning

4 prinsipper for å velge din neste storsatsning

Et nytt år er her, og hele teamet mitt er klarer for å brette opp ermene. I år skal vi ha vekst, og alle har blitt lovet en bonus om vi lykkes. Vi vet at to ting vil bli avgjørende: 1) vi må tenke nytt 2) vi må tørre å gi slipp på det gamle.

Det store spørsmålet er: hva skal vi satse på?

Er Snapchat eller Pinterest det neste, nå som Facebook og Google Ads bare blir dyrere og dyrere? Eller bør vi kjøre hardt på med influencer-markedsføring?

Jeg må dessverre skuffe deg om du håper på å et universalt svar — det er ingen magisk markedsføringspille å hente fra dette innlegget. Men jeg kan gi deg guiden jeg bruker når jeg avgjør hvordan jeg skal forvalte millioner av mine egne kroner i markedsføring hver år.

Først av alt, så må vi ha en oversikt over de relevante trendene og en forståelse av hvordan disse vil slå ut for vår kategori. Siden jeg er opptatt av netthandel og digital merkevarebygging, så laget jeg på starten av året en oversikt over alle de gjeldende. Resultatet ble 9 trender som er relevante for netthandel i 2021.

Les om de 9 trendene her.

Siden jeg ikke har ressursene til å gå etter alle trendene på en gang, så må jeg velge ut hvilke jeg tror er mest aktuelle for oss. For å filtrere ned, så vurderes alle ideer og taktikker opp mot disse fire faktorene:

  1. Det er vanskelig å måle resultatene.
  2. Taktikken eller ideen er ikke mainstream, og de store merkevarene benytter den i liten eller ingen grad.
  3. Taktikken eller ideen har et potensialet til å skalere opp, og det er i stor grad en manuell jobb.
  4. Taktikken eller ideen må bygge på et fundamentalt markedsføringsprinsipp.

La meg forklare hvorfor disse fire faktorene er gjeldende ved å se tilbake til 2014 når jeg lanserte merkevaren Freddy i det Australske markedet:

Det var en taktikk som skapte suksess for oss: influencer-markedsføring på Instagram. Da vi startet hadde nesten alle influencerne vi brukte under 100.000 følgere og det kostet oss fra ingenting til noen hundre dollar for en post. Instagram-influencere hadde ikke blitt kommersialisert på samme måte som i dag, så de fleste tok seg lite betalt.

En god influencer med 50.000 følgere kunne gjerne gi oss $2-10.000 i omsetning i løpet av de første 4 timene etter publisering.

I dag er resultatet helt annerledes: ikke engang en influencer med 10x så mange følgere gir oss i nærheten av samme effekt.

Men tilbake til prinsippene..

  1. Det er vanskelig å måle resultatene. Det var ingen fornuftig måte å måle det på, men siden vi var små, så var det lett å anta hvor det kom fra når en influencer publiserte om oss. En større merkevare ville hatt mange kilder til trafikk hele tiden, og derfor ville det vært vanskeligere å se hva som gir resultater.
  2. Taktikken eller ideen er ikke mainstream, og de store merkevarene benytter den i liten eller ingen grad. Dette stemte i høy grad i 2014 når det gjaldt influencer markedsføring på Instagram. Få store merkevarer var tilstede, det var ingen plattformer som bisto i transaksjonene, influencere hadde enda ikke fått management eller byråer til å hjelpe, og jevnt over var det et umodent marked.
  3. Taktikken eller ideen har et potensialet til å skalere opp, og det er i stor grad en manuell jobb. Det var i høyst grad en manuell jobb på dette tidspunktet, men det var uten tvil noe som kunne skaleres opp ved å kaste flere personer på jobben.
  4. Taktikken eller ideen bygger på et fundamentalt markedsføringsprinsipp.  Vi har alltid latt oss påvirke av mennesker vi har tillit til: alt fra leger, til idrettsstjerner, til kjendiser.

Tilbake i 2014 kunne influencer-markedsføring på Instagram tikke av alle disse boksene. I 2021 er ikke lengre dette tilfellet, og som taktikk har dette blitt gradevis mindre verdiskapende for oss.

Jeg er overbevist om at vår neste store taktikk også må tikke av de samme boksene.

Hva kommer vi til å velge for 2021? Det sparer jeg til et fremtidig innlegg :)