Ansvarstriangler

Ansvarstriangler

Ansvarstriangler et konsept vi bruker i We Are Brands for å holde oversikt over ansvarsområder, og hva et ansvar innebærer. Umiddelbart høres dette kjedelig ut, men om du er ansvarlig for et selskap hvor dere må konkurrere med andre på markedsføring, så er ansvarstriangler en mental modell som kan bli viktig for deg.

La meg få det kjedelige ut av veien med en gang: hva er et ansvarstriangel?

Et ansvarstriangel er en strukturert modell som definerer det fulle spekter av hva et ansvarsområde innebærer: en overordnet beskrivelse av ansvaret, arbeidsoppgavene og målet for ansvarsområdet.

Illustrasjon av ansvarstriangel 

En person er gjerne ansvarlig for et eller flere slike ansvarstriangler, og derfor er det viktig å ha enighet om hva hvert triangel innebærer.

La meg bruke influencermarkedsføring som eksempel. Jeg har raskt hentet inspirasjon fra internt i selskapet hvor alt går på Engelsk.

Overordnet beskrivelse:

Forvalte og forbedre vår strategi rundt influencermarkedsføring.

Arbeidsoppgaver (Jobs-to-be-done):

Lead management:

 • Utvikle og forvalte metoder for å finne nye leads
 • Analysere og evaluere aktuelle leads
 • Vedlikeholde oversikt over alle aktuelle leads

Outreach til nye leads:

 • Regelmessig outreach til nye leads
 • Forhandle avtaler med leads

Forvaltning av samarbeid:

 • Evaluer resultater fra samtlige influencer-samarbeid.
 • Gi tilbakemeldinger og innsikt til influencere som forbedrer samarbeid og øker effekt.
 • Utforske og eksprimentere med nye samarbeidsformer.

Bygge og forvalte en portfølje med aktive influencere:

 • Evaluere og etablere gode samarbeid med aktuelle og relevante influencere
 • Forvalte et kontinuerlig samarbeidsprogram.
 • Bygge bedre forhold med influencere.

Rapportering:

 • Rapportering på aktivitet innenfor influencermarkedsføring til interne og eksterne parter.

Kontinuerlig strategisk utvikling:

 • Identifisere nye kandidater for ambassadørprogram
 • Kontinuerlig utforske mulighetene og utvikle taktikker for bedre influencermarkedsføring.

Mål:

 • Antall influencer plasseringer ukentlig: 25
 • Unike influencere: 15
 • Små (under 100k): 8
 • Medium (100-500k): 5
 • Store (500k+): 2

Punktene over definerer ansvarsområde for personen som forvalter vår influencermarkedsføring, detaljerer hvilke oppgaver som må gjøres og sier noe om hvordan vi måler suksessen av dette.

Når ansvarsområder er definert på denne måten kan vi jobbe mer strukturert med vekst

Ved å definere ansvarsområdene på denne måten har vi en dokumentert oversikt. Da kan vi dele hva vi tenker, og hvordan vi gjør ting. Da blir det lettere for andre å raskt få et overblikk over hvordan vi tenker, og komme med råd til hvordan det kan bli bedre.

Alle taktikker har en utløpsdato, og ved å definere det slik kan vi bygge nye ansvarstriangler. Måten vi jobber med influencermarkedsføring på i 2018 er ikke nødvendigvis den mest effektive måten å jobbe på i dag. Ansvarstriangler gir oss innsikt i hva vi gjør nå, og da er det lettere å snakke om hvilke endringer som må gjøres for å oppdatere taktikkene vi følger.

Det er lett å se når noen har bitt over for mye. Alle oppgavene jeg beskrev i influencermarkedsføring eksemplet fyller en fulltidsstilling uten problemer. Ønsker vi å vokse på influencermarkedsføring, så vil det være naturlig å spørre seg hvilke styrker nåværende ansvarlig har, og hva en eventuell ny kandidat kan gjøre. Istedenfor å gi begge ansvar for de samme tingene, splitter vi da heller pyramiden i to: f.eks kan en person jobbe primært med større og mer etablerte influencerforhold, mens en annen person kan jobbe med mindre influencere hvor også volumet blir høyere.Cover photo by Ralph (Ravi) Kayden on Unsplash.